Dr Adem Günes

Chief medical officer

Dr Adem Günes is a world-renowned expert in scientifically-backed complementary and integrated
medicine. He has developed one of world’s largest databases of natural substances in disease treatment,
including research on complementary oncology and immunotherapies.

He has served as medical director and chief physician at integrative oncology hospitals across Europe.
He is also the co-founder of the first Austrian hyperthermia centre.

Dr Günes has developed a series of treatments that can increase the effectiveness of chemotherapies and radiotherapies that are now considered standard practice in various German clinics.

Dr Adem Günes

MEDİKAL DİREKTÖR

Dr. Adem Günes bilimsel olarak desteklenmiş tamamlayıcı ve entegre tıp alanında dünyaca tanınmış bir uzmandır. Tamamlayıcı onkoloji ve bağışıklık terapileri dahil olmak üzere hastalıkların tedavisinde kullanılan doğal maddeler ile ilgili dünyanın en büyük veri tabanlarından birisini geliştirmiştir.

Avrupa genelinde tamamlayıcı onkoloji hastanelerinde tıbbi müdür ve başhekim olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Avusturya’nın ilk hipertermi merkezinin kurucu ortaklarından birisidir.

Dr. Güneş kemoterapilerin ve radyoterapilerin entkinliğini artırabilen ve artık çeşitli Alman kliniklerinde standart uygulama olarak kabul edilen bir dizi tedaviler geliştirmiştir.

Dr Marco Ruggiero

Prof Marco Ruggiero is a world-renowned medical doctor and researcher. He holds a PhD in Molecular
Biology and specialised in Clinical Radiology.

He has published over 150 peer-reviewed papers in the fields of neurosciences and cancer and has done
groundbreaking work on the human microbiome, including publishing an influential paper on signal
transduction with Nobel Laureate Sir John Vane.

He has also developed an integrated protocol for the treatment of autism-spectrum disorders that led
to significant successes, with some autistic individuals fully recovering from the disease.

Dr Marco Ruggiero

Prof. Marco Ruggiero dünyaca tanınan bir tıp doktoru ve araştırmacıdır. Moleküler Biyoloji alanında doktora derecesine sahiptir ve Klinik Radyoloji konusunda uzmandır.

Nöroloji ve kanser alanlarında 150’den fazla meslektaş incelemesinden geçmiş çalışma yayınlamıştır ve Nobel ödüllü Sir John Vane ile sinyal aktarımı hakkında etkili makalenin yayınlanması dahil insan mikrobiyomu konusunda çığır açan çalışmalar yapmıştır.

Aynı zamanda otizm spektrumunun tedavisi için bazı otistik bireylerin hastalıktan tamamen kurtulduğu kayda değer başarılara yol açan bir protokol geliştirmiştir.

Dr Michael Zacharia

Dr Michael Zacharia is a fellow of the Royal Australasian College of Surgeons. He specialises in facial plastic surgery, and is also an ear, nose and throat specialist physician. He has performed more than 4,000 rhinoplasty procedures.

Dr Zacheria and has served as a guest lecturer at Oxford University and studied under renowned Beverly Hills plastic surgeon Dr Harry Glassman. He was formerly the President of the Australasian College of Cosmetic Surgery (ACCS), and a member of the Australasian Academy of Facial Plastic Surgery (AAFPS) and the American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery.

Dr Michael Zacharia

Dr. Michael Zacharia Avustralasya Kraliyet Cerrahlar Koleji üyesidir. Kendisi yüz plastik cerrahisi uzmanı ve aynı zamanda kulak, burun boğaz uzmanıdır. Şimdiye kadar 4.000’in üzerinde rinoplasti prosedürü gerçekleştirmiştir. Dr. Zacheria Oxford Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu ve ünlü Beverly Hills’li plastik cerrah Dr. Harry Glassman’da eğitim aldı. Kendisi eski Avustralya Kozmetik Cerrahi Koleji (ACCS) başkanıydı ve Avustralya Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi (AAFPS) ve Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Akademisi üyesidir.

Dr Tanomkit Pawcsuntorn

Certified in Mohs surgery and other medical practices including laser, lipolysis, VASER liposuction and lipotransfer surgery. He received his MD from the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, and achieved a Post Graduate Diploma of Dermatology and Diploma of Laser and Dermatosurgery from Boston University, in the United States.

Dr Alexander Haslberger

A professor at the Department of Nutritional Sciences, Universität Wien, Austria since 1995. He was the Head of the Scientific Department of Biotechnology and worked for the Austrian Ministry of Health from 1992 to 2002 in the fields of biotechnology and somatic gene therapy. Prof. Haselberger has deep expertise and published research in the fields of epigenetics, genetics, DNA methylation, genetic sequencing, probiotics, microbiota, and metabolic syndrome.

Dr Alexander Haslberger

1995’ten beri Avusturya’da bulunan Viyana Üniversitesi, Beslenme Bilimleri Bölümünde profesör. Kendisi Bilimsel Biyoteknoloji Bölümü Başkanıydı ve 1992 ila 2002 yılları arasında biyoteknoloji ve somatik gen terapisi alanlarında Avusturya Sağlık Bakanlığı için çalıştı. Prof. Haselberger köklü bir uzmanlığa sahiptir ve epigenetik, genetik, DNA metilasyonu, genetik sekanslama, probiyotikler, mikrobiyota ve metabolik sendromlar alanlarında araştırmalar yayınlamıştır.

Dr Veerapol Khemarangsan

The Chief Executive Officer of Bangkok Stem Cells, Director of Bangkok Metropolitan Excellence Endoscopic Center, and the Managing Director of Siriraj Hospital, Mahidol University. He specialises in obstetrics and gynaecology, as well as tissue banking & transplantation.

Verita Health @ Mahanakhon has closed for building renovation.
A new Verita Health Bangkok centre will be opening May 2019

close-link